Szolgáltató adatai:

A szolgáltató neve:  Jimny Off Road / Czikolai Mátyás
A szolgáltató székhelye:  1161 Budapest Thököly utca 93.
A  szolgáltató  elérhetősége,  az  igénybe  vevőkkel  való  kapcsolattartásra  szolgáló,
rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: info@jimnyoffroad.hu
Adószáma: 67950097-2-42
Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve: Belügyminisztérium
Adatvédelmi nyilvántartási szám: –
Telefonszámai: +36 30 7890 623
A szerződés nyelve: Magyar
Számlavezető intézet neve: OTP Bank
A tárhely-szolgáltató adatai: MagyarHosting Kft.

Bankkártyás fizetési rendszer szolgáltatója: Barion
 – Ismertető: ITT

 

Alapvető rendelkezések:

1.1.
A  jelen  Szabályzatban  nem  szabályozott  kérdésekre, valamint  jelen  Szabályzat értelmezésére  a  magyar  jog  az  irányadó,  különös  tekintettel  a  Polgári Törvénykönyvről  szóló  2013.  évi  V.  törvény  („Ptk.”) és  az  elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggőszolgáltatások  egyes  kérdéseiről  szóló  2001.  évi  CVIII.  törvény  vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

1.2.
Hatály, az ÁSZF módosítása.

1.3.
A webshop, mint szerzői jogi mű szerzői jogi védelme, erre figyelemfelhívás.

1.4.
Rendelkezésre állás.

Adatkezelési szabályok:

1.5.
Utalni  kell  az  adatvédelmi  tájékoztató  elérhetőségére,  fel  kell  tüntetni  az adatvédelmi nyilvántartási számot.

Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre

1.6.
Utalni kell arra, hogy a megjelenített termékek csak online, vagy személyesen is megvásárolhatók-e.  A  termékek  tartalmazzák-e  az  Áfát. Tartalmazzák-e a házhozszállítási díjat, illetve a csomagolási díjat.

1.7.
A  webshopban  Szolgáltató  részletesen  feltünteti  a  termék  nevét,  leírását,  a termékekről  fotót  jelenített  meg.  A  termékek  adatlapján  megjelenített  képek eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek. 

1.8.
Amennyiben  akciós  ár  kerül  bevezetésre,  Szolgáltató teljes  körűen  tájékoztatja Felhasználókat az akció időtartamáról. 

Rendelés menete

1.9.
A  rendelés  menetének  részletes  leírása,  a  bejelentkezésről  a  termék  kosárba helyezéséig.

1.10.
Adatbeviteli hibák kijavítására vonatkozó lehetőségek (pl. plusz termék, termék törlése, ár ellenőrzése stb.)

1.11.
Fizetési lehetőségek, szállítási módok leírása

1.12.
A szolgáltató webáruház köteles az igénybe vevő megrendelésének megérkezését az igénybe vevő felé elektronikus úton haladéktalanul visszaigazolni. Amennyiben e  visszaigazolás  az  igénybe  vevő  megrendelésének  elküldésétől  számított,  a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül az  igénybe  vevőhöz  nem  érkezik  meg,  az  igénybe  vevő mentesül  az  ajánlati kötöttség  vagy  szerződéses  kötelezettség  alól.  megrendelés  és  annak visszaigazolása  akkor  tekintendő  a  szolgáltatóhoz, illetve  az  igénybe  vevőhöz megérkezettnek,  amikor  az  számára  hozzáférhetővé  válik.  A  fenti  szabályoktól eltérhetnek a felek, ha ebben megállapodtak.

A megrendelések feldolgozása és teljesítés

1.13.
A megrendelések feldolgozása mikor történik

1.14.
Általános teljesítési határidő, a visszaigazolástól számított 3 munkanapon belül. Ha  Szolgáltató  és  Felhasználó  a  teljesítés  időpontjában  nem  állapodtak  meg, Szolgáltató  Felhasználó  felszólításában  meghatározott  időpontban  vagy  időn belül,  felszólítás  hiányában  legkésőbb  a  megrendelésnek  Szolgáltatóhoz  való megérkezésétől  számított  harminc  napon  belül  köteles  a  szerződés  szerinti teljesítésre.

1.15.
Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben  meghatározott  termék  nem  áll  rendelkezésére,  köteles  erről Felhasználót  haladéktalanul  tájékoztatni,  valamint Felhasználó  által  fizetett összeget  haladéktalanul,  de  legkésőbb  harminc  napon belül  visszatéríteni.  E kötelezettség  teljesítése  Szolgáltatót  nem  mentesíti  szerződésszegése  egyéb következményei alól.

Elállás joga

1.16.
A  fogyasztó  és  a  vállalkozás  közötti  szerződések  részletes  szabályairól  szóló 45/2014.  (II.26.)  Korm.  rendelet  szabályozása  értelmében  Felhasználó  a megrendelt  termék  kézhez  vételétől  számított  14  napon  belül  indoklás  nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket. 

1.17.
Az  elállási  jog  gyakorlásának  menete…  (mikor  élhet vele  a  vásárló,  mikor  nem, haladéktalanul,  de  legkésőbb  14  napon  belül  visszautalja  a  webáruház  az  árat, kivételek stb.) 

Garancia, jótállás

1.18.
Termékeinkre  1  hónap  garanciát  vállalunk.  Meghibásodás  esetén  a  garancia levélben  található  szervizek  bármelyikében  személyesen  vagy  telefonon tájékoztatják a teendőkről, illetve elérhetőségeink valamelyikén is tájékoztatást nyújtunk.   Lásd   még:   151/2003.   Korm.   rendelet.   A   PTK-féle   jótállás, kellékszavatosság, termékszavatosság szabályai.

Panaszkezelés

1.19.
A webshop köteles a fogyasztót tájékoztatni a székhelyéről, a panaszügyintézés helyéről – ha az nem egyezik meg a forgalmazás, illetve értékesítés helyével – és az adott  tevékenység,  kereskedelmi  forma  vagy  módszer sajátosságaihoz  igazodó módjáról, valamint a panaszok közlése érdekében a vállalkozás vagy a vállalkozás ügyfélszolgálatának levelezési címéről és – ha a panaszokat ilyen módon is fogadja – elektronikus levelezési címéről, illetve internetes címéről, telefonszámáról.

Vegyes rendelkezések

1.20.
Szolgáltató  és  Felhasználó  vitás  ügyeiket  békés  úton  próbálják  rendezni. Felhasználó és a Szolgáltató a jelen Szabályzat hatálya alá tartozó, megegyezéssel 30 (harminc) naptári nap alatt nem rendezhető esetleges jogvitákra nézve kikötik a Bíróság/Törvényszék illetékességét.

Budapest, 2018.02.24.